PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV PŮVODNÍCH OBYVATEL A DEVASTACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POVODÍ ŘEKY ORINOKO VE VENEZUELE

Člověk v tísni

Venezuelský právní rámec stanovil od roku 1999 výslovné uznání specifičnosti práv původních obyvatel, jakož i ratifikaci Úmluvy 169 Mezinárodní organizace práce, a legislativních procesů, které sjednotilo ústavní a konvenční předpisy s ústavním statusem všeobecné úmluvy o lidských právech. Tímto krokem se Venezuela zavázala k ochraně lidských práv původních obyvatel. Vedle toho shromáždila řadu záruk a práv na ochranu životního prostředí formou ratifikace řady smluv, které stanoví povinnosti týkající se ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Nicméně 24. února 2016 byla vydána vyhláška č. 2 248 o zřízení „Zóny Strategického rozvoje Orinockého těžebního oblouku pro sektorová stimulace aktivit spojených s nerostnými surovinami zdrojů" na obrovské ploše 111 843,70 km2., (12,2 % území státu), která je domovem mnoha původních obyvatel. Tato vyhláška vedla k začátku rozsáhlé legální i nelegální těžbé surovin, násilnému vyhánění obyvatel, korupci, ztrátě suverenity a rozsáhlému zhoršování životního prostředí a práv jeho obyvatel, zejména pak těch původních.

Přečtěte si rozsáhlou studii Člověka v tísni o této problematice.
 

Descargar